Nguyễn Thị Ngọc Lan

Master Coach Nguyễn Thị Ngọc Lan NHC Việt Nam Master Coach Nguyễn Thị Ngọc Lan là chuyên gia tâm lý trị liệu có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm trong công việc. Hiện tại chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Lan đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Yên Hòa (Hà Nội). 

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lan 
  • Ngày sinh: 04/9/1983
  • Triết lý sống: Cuộc đời con người không được quyết định bởi điều tốt hay điều xấu, mà được quyết định bởi suy nghĩ của người đó.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

 

 

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.