LiveStream

Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam thông báo chương trình tháng 6 năm 2023

Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam xin thông báo đến toàn thể quý khách hàng thông tin các chương trình tháng 6 năm 2023 được tổ chức...

Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam thông báo chương trình tháng 3/2023

Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam xin thông báo đến toàn thể quý khách hàng thông tin các chương trình tháng 3 năm 2023 được tổ chức...

Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam thông báo chương trình tháng 2 năm 2023

Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam xin thông báo đến toàn thể quý khách hàng thông tin các chương trình tháng 2 năm 2023 được tổ chức...

Thông báo livestream 93: Bí quyết nâng cấp bản thân và đặt mục tiêu cho năm 2023

Chương trình livestream 93 với chủ đề “Bí quyết nâng cấp bản thân và đặt mục tiêu cho năm 2023” sẽ diễn ra vào ngày 27/12/2022 do Chuyên gia tâm...

Thông báo livestream 92: Bệnh vô cảm trong giới trẻ thời đại số

Chương trình livestream 92 với chủ đề “Bệnh vô cảm trong giới trẻ thời đại số ” sẽ diễn ra vào ngày 20/12/2022 do Chuyên gia tâm lý trị liệu,...

Thông báo livestream 91: Ứng dụng Ikigai trong định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ

Chương trình livestream 91 với chủ đề “Ứng dụng Ikigai trong định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ” sẽ diễn ra vào ngày 13/12/2022 do Chuyên gia tâm lý...

Thông báo livestream 90: Làm sao để thu thút những điều mong muốn trong cuộc sống?

Chương trình livestream 90 với chủ đề “Làm sao để thu thút những điều mong muốn trong cuộc sống?” sẽ diễn ra vào ngày 06/12/2022 do Chuyên gia tâm lý...

Thông báo livestream 89: Năng lực để là cha mẹ yêu con vô điều kiện

Chương trình livestream 89 với chủ đề “Năng lực để là cha mẹ yêu con vô điều kiện” sẽ diễn ra vào ngày 29/11/2022 do Chuyên gia tâm lý trị...

Thông báo livestream 88: Cách nhận biết và giải pháp can thiệp sớm với những trường hợp trẻ đặc biệt

Chương trình livestream 88 với chủ đề “Cách nhận biết và giải pháp can thiệp sớm với những trường hợp trẻ đặc biệt” sẽ diễn ra vào ngày 22/11/2022 do...

Thông báo livestream 87: Tầm quan trọng của giai đoạn cửa sổ vàng (0 – 7 tuổi)

Chương trình livestream 87 với chủ đề “Tầm quan trọng của giai đoạn cửa sổ vàng (0 - 7 tuổi)” sẽ diễn ra vào ngày 15/11/2022 do Chuyên gia tâm...

Thông báo livestream 86: Khủng hoảng tâm lý ở giai đoạn về hưu

Chương trình livestream 86 với chủ đề “Khủng hoảng tâm lý ở giai đoạn về hưu” sẽ diễn ra vào ngày 12/11/2022 do Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master...

Thông báo Livestream 85: Khủng hoảng tâm lý ở giai đoạn tiền mãn kinh

Chương trình livestream 85 với chủ đề “Khủng hoảng tâm lý ở giai đoạn tiền mãn kinh” sẽ diễn ra vào ngày 01/11/2022 do Chuyên gia tâm lý trị liệu,...