LiveStream

Thông báo livestream 63 & trị liệu nhóm 46: Thấu hiểu tâm lý để đồng hành cùng con

Chương trình livestream 63 & Trị liệu nhóm 46 với chủ đề “Thấu hiểu tâm lý để đồng hành cùng con” sẽ diễn ra vào ngày 31/5 và 2/6/2022 do...

Thông báo Livestream 62 & Trị liệu nhóm 45: “Hiểu để thương – Kiến tạo mối quan hệ hòa hợp”

Chương trình livestream 62 & Trị liệu nhóm 45 với chủ đề “Hiểu để thương – Kiến tạo mối quan hệ hòa hợp” sẽ diễn ra vào ngày 24/5 và...

Thông báo Livestream 61 & Trị liệu nhóm 44: “Hiểu để thương – Chìa khóa để thấu hiểu bản thân”

Chương trình livestream 61 & Trị liệu nhóm 44 với chủ đề “Hiểu để thương - Chìa khóa để thấu hiểu bản thân” sẽ diễn ra vào ngày 17/5 và...

Thông báo Livestream 60 & Trị liệu nhóm 43: “Hiểu để thương”

Chương trình livestream 60 & Trị liệu nhóm 43 với chủ đề “Hiểu để thương” sẽ diễn ra vào ngày 10/5 và 12/5/2022 với sự tham gia của chuyên gia...

Thông báo Livestream 59 & Trị liệu nhóm 42: “Talkshow Ứng dụng 5 ngôn ngữ yêu thương để có mối quan hệ tốt đẹp”

Chương trình livestream 59 & Trị liệu nhóm 42 với chủ đề "Talkshow Ứng dụng 5 ngôn ngữ yêu thương để có mối quan hệ tốt đẹp" sẽ diễn ra...

Thông báo Livestream 58 & Trị liệu nhóm 41: “Kết nối với các thành viên trong gia đình qua 5 ngôn ngữ yêu thương”

Chương trình livestream 58 & Trị liệu nhóm 41 với chủ đề “Kết nối với các thành viên trong gia đình qua 5 ngôn ngữ yêu thương" sẽ diễn ra...

Thông báo Livestream 57 & Trị liệu nhóm 40: “Khám phá ngôn ngữ yêu thương của chính mình”

Chương trình livestream 57 & trị liệu nhóm 40 với chủ đề "Khám phá ngôn ngữ yêu thương của chính mình" sẽ diễn ra vào ngày 13/4 & 14/4/2022 do...

Thông báo Livestream 56 & Trị liệu nhóm 39: “5 ngôn ngữ yêu thương”

Chương trình livestream 56 & trị liệu nhóm 39 với chủ đề “5 ngôn ngữ yêu thương” sẽ diễn ra vào ngày 6/4 & 7/4/2022 do chuyên gia tâm lý,...

Thông báo Livestream 55 & Trị liệu nhóm 38: “Bí mật phép màu cuộc sống”

Chương trình livestream 55 & trị liệu nhóm 38 với chủ đề "Bí mất phép màu cuộc sống" sẽ diễn ra vào ngày 29/3 & 31/3/2022 do chuyên gia tâm...

Thông báo Livestream 54 & Trị liệu nhóm 37: “Yêu thương bản thân đúng cách để có sức khoẻ và hạnh phúc”

Chương trình Livestream 54 & Trị liệu nhóm 37 với chủ đề "Yêu thương bản thân đúng cách để có sức khoẻ và hạnh phúc" sẽ diễn ra vào ngày...

Thông báo Livestream 53 & Trị liệu nhóm 36: “Cân bằng sức khoẻ sau Covid”

Chương trình Livestream 53 và trị liệu nhóm 36 với chủ đề "Cân bằng sức khỏe sau Covid" sẽ diễn ra vào ngày 15/3 và 17/3/2021 với sự chia sẻ...

Thông báo livestream 52 & trị liệu nhóm 35: Yêu thương – Phương thuốc chữa lành cho tất cả

Chương trình trị liệu nhóm số 35 với chủ đề “Yêu thương - Phương thuốc chữa lành cho tất cả” do chuyên gia tâm lý, Master Coach Nguyễn Minh Duyên...