Dương Thị Thu Hà

Master Coach Dương Thị Thu Hà

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Dương Thị Thu Hà là người có chuyên môn rất cao và bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Hiện tại, chuyên gia Thu Hà đang là Giám đốc Trung tâm tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Trần Duy Hưng tại Hà Nội. 

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach  – Giám đốc chi nhánh  Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Trần Duy Hưng tại Hà Nội

  • Họ và tên: Dương Thị Thu Hà
  • Ngày tháng năm sinh: 04/02/1980
  • Triết lý sống: Gieo hạt yêu thương (Where I go there will be full of loving energy).

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  5. Chứng chỉ Quản trị và tạo động lực bản thân của trường Đại Học Ngoại Thương.
  6. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Tâm lý học tích cực” của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VNPA).

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Dương Thị Thu Hà:

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Dương Thị Thu Hà

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Quản trị và tạo động lực bản thân của trường Đại Học Ngoại Thương
Giấy chứng nhận của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VNPA)
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Tâm lý học tích cực của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VNPA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình Livestream có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Dương Thị Thu Hà

 

Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Dương Thị Thu Hà: