Dương Thị Thu Hà

Master Coach Dương Thị Thu Hà NHC

Chuyên gia tâm lý, Master coach Dương Thị Thu Hà là người có chuyên môn rất cao và bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, hiện đang công tác tại Trung tâm tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở tại Hà Nội

Chuyên gia tâm lý, Master Coach  – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Dương Thị Thu Hà
  • Ngày tháng năm sinh: 04/02/1980
  • Triết lý sống: Gieo hạt yêu thương (Where I go there will be full of loving energy)

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
  4. Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
  5. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  6. Chứng chỉ Quản trị và tạo động lực bản thân của trường Đại Học Ngoại Thương

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý, Master Coach Dương Thị Thu Hà

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
Chứng chỉ Quản trị và tạo động lực bản thân của trường Đại Học Ngoại Thương