Ông Thục Bảo

Master Coach Ông Thục Bảo NHC

Chuyên gia tâm lý trị liệu Ông Thục Bảo là Master Coach có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên gia tâm lý trị liệu 

  • Họ và tên: Ông Thục Bảo
  • Ngày tháng năm sinh: 01/03/1978
  • Triết lý sống: “Con Người không ước mơ giống con Thuyền không bánh lái” (Kim Woong Choong – Người sáng lập – Cựu chủ tịch tập đoàn Daewoo). 

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™. 
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu Ông Thục Bảo

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu Ông Thục Bảo

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình Livestream có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Ông Thục Bảo:

 

Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý Ông Thục Bảo: