Lương Bách Kim

Master Coach Lương Bách Kim NHC

Chuyên gia tâm lý Lương Bách Kim là Master Coach có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở 2 – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên gia tâm lý, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Lương Bách Kim

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
  4. Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
  5. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  6. Chứng chỉ Trại huấn luyện lãnh đạo – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  7. Chứng nhận Offering healing and hope for children in Crisis
  8. Chứng chỉ khóa đào tạo tham vấn căn bản (học viện tham vấn hôn nhân và đời sống)

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý, Master Coach Lương Bách Kim

Chứng nhận Offering healing and hope for children in Crisis
Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
Chứng chỉ khóa đào tạo tham vấn căn bản (học viện tham vấn hôn nhân và đời sống) của ICL Institut fur Christliche Lebens – und Eheberatung