Lương Bách Kim

Master Coach Lương Bách Kim NHC

Chuyên gia tâm lý trị liệu Lương Bách Kim là Master Coach có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên gia tâm lý trị liệu – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Lương Bách Kim

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  5. Chứng chỉ Trại huấn luyện lãnh đạo – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  6. Chứng nhận Offering healing and hope for children in Crisis.
  7. Chứng chỉ khóa đào tạo tham vấn căn bản (học viện tham vấn hôn nhân và đời sống).

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu Lương Bách Kim

Chuyên gia tâm lý trị liệu Lương Bách Kim: Khơi dậy tiềm năng con người

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Lương Bách Kim:

Chứng nhận Offering healing and hope for children in Crisis
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ khóa đào tạo tham vấn căn bản (học viện tham vấn hôn nhân và đời sống) của ICL Institut fur Christliche Lebens – und Eheberatung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Lương Bách Kim: