Ngô Việt Nữ

Master Coach Ngô Việt Nữ

Chuyên gia Tâm lý trị liệu Ngô Việt Nữ là Master Coach có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc. Hiện tại, Chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Hoàng Hoa Thám.

Chuyên gia Tâm lý trị liệu, Master Coach

Họ và tên: Ngô Việt Nữ.
Ngày tháng năm sinh:

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ Huấn luyện viên trị liệu chuyên nghiệp quốc tế cấp bởi Ủy ban NLP Hoa Kỳ.

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia Tâm lý trị liệu, Master Coach Ngô Việt Nữ:

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ Huấn luyện viên trị liệu chuyên nghiệp quốc tế cấp bởi Ủy ban NLP Hoa Kỳ.