Nguyễn Minh Duyên

Master Coach Nguyễn Minh Duyên

Master Coach Nguyễn Minh Duyên là chuyên gia tâm lý có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm trong công việc. Hiện tại chuyên gia Nguyễn Minh Duyên đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam ở Hà Nội. 

Chuyên gia tâm lý, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên (tên thường gọi: Nguyễn Minh Duyên)
 • Ngày sinh: 2/2/1986
 • Triết lý sống: Yêu thương & Biết ơn là liệu pháp hiệu quả chữa lành mọi vết thương tâm hồn.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

 • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
 • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
 • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian.
 • Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University.
 • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
 • Chứng chỉ Life Coach theo tiêu chuẩn ICF do LCV tổ chức.
 • Chứng nhận DCI level 4 do Học viện năng đoạn kim cương Geshe.Michael Roach trực tiếp giảng dạy.
 • Tốt nghiệp khoá Chữa lành đứa trẻ bên trong, Năng lượng liên kết Gia tộc do trực tiếp 2 bậc thầy chữa lành nổi tiếng thế giới Dr.Newton & Dr.Lakshmi – Đaị học lượng tử cuộc đời trực tiếp giảng dạy.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng nhận DCI level 4 do Học viện năng đoạn kim cương Geshe.Michael Roach trực tiếp giảng dạy.
Chứng chỉ Life Coach theo tiêu chuẩn ICF do LCV tổ chức.