Lê Thị Thanh Phương

Master Coach Lê Thị Thanh Phương

Chuyên gia tâm lý trị liệu Lê Thị Thanh Phương là Master Coach có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc. Hiện tại đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Yên Hòa (Hà Nội) và đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Chuyển hóa cùng Chuyên gia của Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam. 

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

Họ và tên: Lê Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 08/06/1986
Triết lý sống: Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

Báo chí viết về chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Lê Thị Thanh Phương:

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Lê Thị Thanh Phương

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình Livestream có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Lê Thị Thanh Phương: