Phạm Hoàng Long

Coach Phạm Hoàng Long

Coach Phạm Hoàng Long là chuyên gia kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu về tâm lý trị liệu, tận tâm trong công việc. Hiện tại chuyên gia Phạm Hoàng Long đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Hoàng Hoa Thám (Hồ Chí Minh).

Thông tin chuyên gia

Họ và tên: Phạm Hoàng Long.
Ngày sinh: 01/01/1997.

Triết lý sống: Chỉ cần một người để có mối quan hệ hoà hợp và thành công!

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Trị liệu song ngữ: Tiếng Anh.

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Hoàng Long

Chuyên gia tâm lý Phạm Hoàng Long: Sống như chiếc lá xanh làm đẹp cho đời

Chuyên gia – Coach Phạm Hoàng Long hỗ trợ Khách hàng vượt qua khó khăn trong giao tiếp

 

Chứng chỉ và bằng cấp Chuyên gia – Coach Phạm Hoàng Long

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).