Hoàng Thị Ngọc Duyên

Coach Hoàng Thị Ngọc Duyên

Chuyên gia Hoàng Thị Ngọc Duyên là Coach có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Hoàng Hoa Thám (TP Hồ Chí Minh). 

Thông tin Chuyên gia

Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 26/03/1979
Triết lý sống: Nâng tầm giá trị bản thân để phụng sự cộng đồng.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

Giới thiệu Chuyên gia – Coach Hoàng Thị Ngọc Duyên

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia – Coach Hoàng Thị Ngọc Duyên

Bằng cấp của chuyên gia Hoàng Thị Ngọc Duyên
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).