Lê Như Nguyên Hương

Chuyên gia tâm lý trị liệu Lê Như Nguyên Hương

Chuyên gia tâm lý trị liệu Lê Như Nguyên Hương là Master Coach có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Hoàng Hoa Thám (TP Hồ Chí Minh). 

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Lê Như Nguyên Hương
  • Ngày sinh: 21/09/1979
  • Triết lý sống: Tôi luôn phát triển trong sự bình an của chính tôi và mong cũng là sự bình an của mọi người.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng nhận 21 Days of Self – Healing K36 – chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Beauty Life Coach.
  • Chứng chỉ Khóa thiền Vipassana – chứng nhận bởi Thiền Viện Phước Sơn

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Lê Như Nguyên Hương

Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
bằng cấp của chuyên gia Lê Như Nguyên Hương
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng nhận 21 Days of Delf – Healing K36 – chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Beauty Life Coach.
Chứng chỉ Khóa thiền Vipassana – chứng nhận bởi Thiền Viện Phước Sơn.