Chu Thị Thảo

Master Coach Chu Thị Thảo

Chuyên gia tâm lý trị liệu – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Chu Thị Thảo
  • Ngày tháng năm sinh: 28/12/1983
  • Triết lý sống: Giá trị sống của tôi là giúp mọi người giải quyết vấn đề của họ

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Tâm lý học tích cực của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VNPA)

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu Chu Thi Thảo

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu Chu Thị Thảo

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Tâm lý học tích cực của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VNPA)


Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Chu Thị Thảo: