Cao Kim Thắm

Master Coach Cao Kim Thắm NHC

Chuyên gia tâm lý Cao Kim Thắm là master coach có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc, hiện tại đang đảm nhiệm vai trò là Giám đốc Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên gia tâm lý, Master Coach 

 • Họ và tên: Cao Kim Thắm
 • Ngày tháng năm sinh: 24/07/1984

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

 1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
 2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
 3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
 4. Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
 5. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
 6. Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University
 7. Chứng nhận Lãnh đạo kiệt xuất của BIGTALENT ACADEMY HN
 8. Chứng nhận thành viên chính thức của nhóm ứng dụng thiền vào đời sống
 9. Chứng nhận chuyên gia đào tạo của Công ty cổ phần đào tạo ASK
 10. Chứng nhận Master choa kok sui basic pranic healing course của PH PRANIC HEALING

Báo chí viết về Chuyên gia Tâm lý – Master Coach Cao Kim Thắm

Chứng chỉ và bằng cấp của Giám đốc chi nhánh trung tâm tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, chuyên gia tâm lý, Master Coach Cao Kim Thắm

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian.
Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University
Chứng nhận Lãnh đạo kiệt xuất của BIGTALENT ACADEMY HN
Chứng nhận thành viên chính thức của nhóm ứng dụng thiền vào đời sống
Chứng nhận chuyên gia đào tạo của Công ty cổ phần đào tạo ASK
Chứng nhận Master choa kok sui basic pranic healing course của PH PRANIC HEALING