Trị liệu nhóm

Thông báo trị liệu nhóm trực tiếp số 02: Kích hoạt sức mạnh luật hấp dẫn

Chương trình Trị liệu nhóm trực tiếp 02 với chủ đề “Kích hoạt sức mạnh luật hấp dẫn” sẽ diễn ra vào ngày 2/7/2022 tại Trung tâm Tâm Lý Trị...

Thông báo livestream 67 & trị liệu nhóm 49: Cuộc sống hạnh phúc lứa đôi

Chương trình livestream 67 & Trị liệu nhóm 49 với chủ đề “Cuộc sống hạnh phúc lứa đôi” sẽ diễn ra vào ngày 28/6 và 30/6/2022 do chuyên gia tâm...

Tổng kết trị liệu nhóm số 48: Vượt qua khủng hoảng tâm lý

Chương trình trị liệu nhóm số 48 với chủ đề “Vượt qua khủng hoảng tâm lý” được thực hiện bởi chuyên gia tâm lý, Master Coach Dương Thị Thu Hà...

Thông báo trị liệu nhóm trực tiếp số 01: Bí quyết gieo trồng hạnh phúc tự thân – Kích hoạt sức mạnh luật hấp dẫn

Chương trình Trị liệu nhóm trực tiếp 01 với chủ đề “Bí quyết gieo trồng hạnh phúc tự thân - Kích hoạt sức mạnh luật hấp dẫn” sẽ diễn ra...

Thông báo livestream 65 & trị liệu nhóm 48: Vượt qua khủng hoảng tâm lý

Chương trình livestream 65 & Trị liệu nhóm 48 với chủ đề “Vượt qua khủng hoảng tâm lý” sẽ diễn ra vào ngày 14/6 và 16/6/2022 do chuyên gia tâm...

Tổng kết trị liệu nhóm số 47: Cha mẹ thông thái

Chương trình trị liệu nhóm số 47 với chủ đề “Cha mẹ thông thái” được thực hiện bởi chuyên gia tâm lý, Master Coach Dương Thị Thu Hà đã mang...

Thông báo livestream 64 & trị liệu nhóm 47: Cha mẹ thông thái

Chương trình livestream 64 & Trị liệu nhóm 47 với chủ đề “Cha mẹ thông thái” sẽ diễn ra vào ngày 7/6 và 9/6/2022 do chuyên gia tâm lý, Master...

Tổng kết trị liệu nhóm số 46: Thấu hiểu tâm lý để đồng hành cùng con

Đã qua rồi thời tâm lý cha mẹ “đặt đâu con ngồi đó”, ngược lại, hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn được làm bạn với con, đồng...

Thông báo livestream 63 & trị liệu nhóm 46: Thấu hiểu tâm lý để đồng hành cùng con

Chương trình livestream 63 & Trị liệu nhóm 46 với chủ đề “Thấu hiểu tâm lý để đồng hành cùng con” sẽ diễn ra vào ngày 1/6 và 2/6/2022 do...

Thông báo Livestream 62 & Trị liệu nhóm 45: “Hiểu để thương – Kiến tạo mối quan hệ hòa hợp”

Chương trình livestream 62 & Trị liệu nhóm 45 với chủ đề “Hiểu để thương – Kiến tạo mối quan hệ hòa hợp” sẽ diễn ra vào ngày 24/5 và...

Thông báo Livestream 61 & Trị liệu nhóm 44: “Hiểu để thương – Chìa khóa để thấu hiểu bản thân”

Chương trình livestream 61 & Trị liệu nhóm 44 với chủ đề “Hiểu để thương - Chìa khóa để thấu hiểu bản thân” sẽ diễn ra vào ngày 17/5 và...

Thông báo Livestream 60 & Trị liệu nhóm 43: “Hiểu để thương”

Chương trình livestream 60 & Trị liệu nhóm 43 với chủ đề “Hiểu để thương” sẽ diễn ra vào ngày 10/5 và 12/5/2022 với sự tham gia của chuyên gia...