Trần Thị Kiều

Master Coach Trần Thị Kiều

Chuyên gia tâm lý trị liệu Trần Thị Kiều là Master Coach có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Hiện tại, chuyên gia tâm lý trị liệu Trần Thị Kiều đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam – cơ sở Yên Hòa (Hà Nội). 

Chuyên gia tâm lý trị liệu Trần Thị Kiều hiện đang là Trưởng ban Trị liệu nhóm Hệ thống Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam; Giám đốc dự án Giáo dục Chuyên Biệt NHC Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Tâm lý và Phát triển Con người. 

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach:

Họ và tên: Trần Thị Kiều.
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1992.
Triết lý sống: Make life better – Làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng nhận quốc tế tư vấn trị liệu chuyên nghiệp được chứng nhận bởi chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Huấn luyện và Đào tạo Quốc tế (ICTA – International Coaching & Training Alliance).
  • Chứng nhận The Pathway to Procoach K02 được chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Beauty Life Coach.

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Trần Thị Kiều:

Chuyên gia tâm lý Trần Thị Kiều sẵn sàng tận tâm vì sự bình an, hạnh phúc và thịnh vượng của khách hàng

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Trần Thị Kiều:

Chứng nhận quốc tế tư vấn trị liệu chuyên nghiệp được chứng nhận bởi chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Huấn luyện và Đào tạo Quốc tế (ICTA – International Coaching & Training Alliance).
Chứng nhận The Pathway to Procoach K02 được chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Beauty Life Coach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình Livestream có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Trần Thị Kiều:

Các chương trình Phỏng vấn chuyên có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý Trần Thị Kiều: