Trần Thị Kiều

Master Coach Trần Thị Kiều

Chuyên gia tâm lý Trần Thị Kiều là Master Coach có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Hiện tại, chuyên gia Trần Thị Kiều đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam – cơ sở Yên Hòa, Hà Nội.

Chuyên gia tâm lý, Master Coach

Họ và tên: Trần Thị Kiều.
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1992.
Triết lý sống: Make life better – Làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng nhận quốc tế tư vấn trị liệu chuyên nghiệp được chứng nhận bởi chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Huấn luyện và Đào tạo Quốc tế (ICTA – International Coaching & Training Alliance).

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý, Master Coach Trần Thị Kiều:

Chuyên gia tâm lý Trần Thị Kiều sẵn sàng tận tâm vì sự bình an, hạnh phúc và thịnh vượng của khách hàng