Nguyễn Thị Trang Đài

Coach Nguyễn Thị Trang Đài

Chuyên gia Nguyễn Thị Trang Đài là Master Coach giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, tận tâm. Hiện tại, chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Phan Chu Trinh (Hồ Chí Minh).

Thông tin Chuyên gia

Họ và tên: Nguyễn Thị Trang Đài.
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1979.
Triết lý sống: Vấn đề không phải là bạn sai, mà vấn đề là bạn nghĩ là bạn đúng.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng nhận DCI level 3 do Học viện năng đoạn kim cương Geshe Michael Roach trực tiếp giảng dạy.
  • Trị liệu song ngữ: Tiếng Trung Quốc.

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia -Chuye Coach Nguyễn Thị Trang Đài

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST - Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian - chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.

 

 

 

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng nhận DCI level 3 do Học viện năng đoạn kim cương Geshe Michael Roach trực tiếp giảng dạy.
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing