Võ Thị Thanh Phương

Chuyên gia tâm lý trị liệu Võ Thị Thanh Phương là Master Coach có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Hiện tại, chuyên gia Thanh Phương đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở  Yên Hòa, Hà Nội.

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach

Họ và tên: Võ Thị Thanh Phương.
Ngày sinh: 21/05/1987
Triết lý sống: Mọi thứ xuất phát từ chính tôi. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi việc đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng nhận Chương trình Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Địa sinh học của Công ty CP Năng lượng Vũ trụ Địa sinh học Reiki.

Báo chí viết về chuyên gia tâm lý trị liệu Võ Thị Thanh Phương:

Master Coach Võ Thị Thanh Phương – Chuyên gia tâm lý trị liệu hàng đầu Việt Nam

Chứng chỉ và bằng cấp chuyên gia tâm lý trị liệu Võ Thị Thanh Phương

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.

 

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình phỏng vấn Chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia Võ Thị Thanh Phương: