Võ Thị Thanh Phương

Coach Võ Thị Thanh Phương

Chuyên gia Võ Thị Thanh Phương là Coach có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Hiện tại, Chuyên gia Thanh Phương đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở  Yên Hòa, Hà Nội.

Thông tin Chuyên gia

Họ và tên: Võ Thị Thanh Phương.
Ngày sinh: 21/05/1987
Triết lý sống: Mọi thứ xuất phát từ chính tôi. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi việc đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ Bậc thầy huấn luyện NLP quốc tế – chúng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng nhận Chương trình Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Địa sinh học của Công ty CP Năng lượng Vũ trụ Địa sinh học Reiki.
  • Chứng chỉ “Trầm cảm và lo âu ở trẻ em và vị thành niên” cấp bởi Hiệp hội tâm lý học Trẻ em và vị thành niên Pháp ngữ (APPEA).

Báo chí viết về Chuyên gia Tâm lý trị liệu Võ Thị Thanh Phương:

Coach Võ Thị Thanh Phương – Chuyên gia hàng đầu Việt Nam

Chứng chỉ và bằng cấp Chuyên gia Võ Thị Thanh Phương

Chứng chỉ Bậc thầy huấn luyện NLP quốc tế – chúng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.

 

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.

 

Chứng chỉ “Trầm cảm và lo âu ở trẻ em và vị thành niên” cấp bởi Hiệp hội tâm lý học Trẻ em và vị thành niên Pháp ngữ (APPEA).

Các chương trình phỏng vấn Chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia Võ Thị Thanh Phương: