Nguyễn Thị Hải

Coach Nguyễn Thị Hải

Chuyên gia Nguyễn Thị Hải là Master Coach tận tâm, nhiệt huyết và đam mê với nghề tâm lý trị liệu, hiện đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chinh nhánh Hoàng Hoa Thám (Hồ Chí Minh). 

Thông tin Chuyên gia

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
 • Ngày sinh: 17/4/1993
 • Triết lý sống: Cuộc sống là không ngừng nỗ lực

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

 • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
 • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
 • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
 • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
 • Chứng chỉ Coaching Yourself and Others with NLP chứng nhận bởi tổ chức Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF.
 • Chứng chỉ The Pathway To Procoach chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Beautiful Life Coach.
 • Chứng nhận Coaching for Leaders & Professional Coaches – Chứng nhận bởi tổ chức Vietnam Coaching Institute.
 • Chứng chỉ Huấn luyện viên Quản lý căng thẳng do tổ chức Liên đoàn Khai vấn Quốc tế ICF.

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia Nguyễn Thị Hải

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Coaching Yourself and Others with NLP
Chứng chỉ Coaching Yourself and Others with NLP chứng nhận bởi tổ chức TGM.
Chứng chỉ The PATHWAY TO PROCOACH chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Beautiful Life Coach.
Chứng chỉ The Pathway To Procoach chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Beautiful Life Coach.
Chứng nhận Vietnam Coaching Institute chứng nhận bởi tổ chức Vietnam Coaching Institute
Chứng nhận Coaching for Leaders & Professional Coaches – Chứng nhận bởi tổ chức Vietnam Coaching Institute.
Chứng chỉ Huấn luyện viên Quản lý căng thẳng do VIETNAM COACHING INSTUTUTE cấp.
Chứng chỉ Huấn luyện viên Quản lý căng thẳng do tổ chức Liên đoàn Khai vấn Quốc tế ICF.