Vũ Thị Ngần

Chuyên gia tâm lý trị liệu Vũ Thị Ngần là Master Coach giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, luôn tận tâm với khách hàng. Hiện tại chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Yên Hòa (Hà Nội). 

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach

Họ và tên: Vũ Thị Ngần
Ngày tháng năm sinh: 04/07/1981.
Triết lý sống: Hạnh phúc của tôi là mang lại hạnh phúc cho mỗi người tôi gặp và mỗi nơi tôi đến!

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ Neuro Linguistic Programming (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy) – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ Nhà đào tạo siêu trí nhớ Dominic O’Brien – chứng nhận bởi The World Memory Sports Council.
  3. Trị liệu song ngữ: Tiếng Anh.

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Vũ Thị Ngần

Chứng chỉ Neuro Linguistic Programming (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy) - chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Neuro Linguistic Programming (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy) – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Nhà đào tạo siêu trí nhớ Dominic O'Brien - chứng nhận bởi The World Memory Sports Council.
Chứng chỉ Nhà đào tạo siêu trí nhớ Dominic O’Brien – chứng nhận bởi The World Memory Sports Council.