Lê Mạnh Chính

Master Coach Lê Mạnh Chính NHC
Master Coach Lê Mạnh Chính NHC

Chuyên gia tâm lý, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

 • Họ và tên: Lê Mạnh Chính
 • Ngày tháng năm sinh: 23/06/1980
 • Triết lý sống: Sống là không ngừng phát triển

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

 1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
 2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
 3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
 4. Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
 5. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
 6. Chứng nhận Chương trình Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Địa sinh học của Công ty CP Năng lượng Vũ trụ Địa sinh học Reiki
 7. Chữa lành Quy Hồi tiền kiếp Reiki
 8. Tâm linh – Đại học Quantum Life University
 9. Đông Phương học (Nhân tướng, Kinh dịch)