Nguyễn Đức Chính

Master Coach Nguyễn Đức Chính

Master Coach Nguyễn Đức Chính là chuyên gia tâm lý có hiểu biết, kinh nghiệm sâu rộng về tâm lý trị liệu, tận tâm trong công việc. Hiện tại chuyên gia Nguyễn Đức Chính đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. 

Chuyên gia tâm lý, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Chính.
 • Ngày sinh: 16/1/1985
 • Triết lý sống: Mình muốn thành công hay muốn bất kỳ một điều gì đó trong cuộc sống thì hãy giúp cho bất kỳ một ai đó đạt được cái điều mà họ mong muốn. .

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

 • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
 • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
 • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian.
 • Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời Bởi Life University.
 • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
 • Chứng nhận DCI level 5 tại Học viện năng đoạn kim cương, thầy Geshe.Michael Roach trực tiếp giảng dạy.
 • Chứng nhận Success Fator Modeling – Next Generation Entrepreneurs của Dilts Strategy Group.
 • Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University
 • Unleash the Power Within – Khai phá sức mạnh tiềm ẩn do thầy Thầy Tony Robbins trực tiếp giảng dạy tại Singapore.

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý, Master Coach Nguyễn Đức Chính

Chứng chỉ và bằng cấp chuyên gia tâm lý, Master Coach Nguyễn Đức Chính

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian chứng nhận bởi hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng nhận Success Fator Modeling – Next Generation Entrepreneurs của Dilts Strategy Group.
Chứng nhận DCI level 5 tại Học viện năng đoạn kim cương, thầy Geshe.Michael Roach trực tiếp giảng dạy.
Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời Bởi Life University.
Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University.