Lưu Nguyễn Thu Hà

Master Coach Lưu Nguyễn Thu Hà là chuyên gia tâm lý trị liệu có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm trong công việc. Hiện tại chuyên gia Lưu Nguyễn Thu Hà đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Yên Hòa (Hà Nội).

Chuyên gia tâm lý trị liệu – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Lưu Nguyễn Thu Hà
  • Ngày sinh: 25/6/1965
  • Triết lý sống: Bình an ở tại trong ta.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ Master Practitioner of NLP – Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  2. Chứng chỉ Trainer of NLP – Nhà đào tạo NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  3. Chứng chỉ Master Practitioner of NLP Coaching – Bậc thầy thực hành NLP trong trị liệu – Chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Practitioner of Time Line Therapy – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  5. Trị liệu song ngữ: Tiếng Anh.

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu Lưu Nguyễn Thu Hà:

Chứng chỉ Master Practitioner of NLP – Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Practitioner of NLP – Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Trainer of NLP – Nhà đào tạo NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Trainer of NLP – Nhà đào tạo NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Practitioner of NLP Coaching – Bậc thầy thực hành NLP trong trị liệu – Chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Practitioner of Time Line Therapy – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.