Lưu Nguyễn Thu Hà

Master Coach Lưu Nguyễn Thu Hà là chuyên gia tâm lý trị liệu có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm trong công việc. Hiện tại chuyên gia Lưu Nguyễn Thu Hà đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Yên Hòa (Hà Nội).

Chuyên gia tâm lý trị liệu – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Lưu Nguyễn Thu Hà
  • Ngày sinh: 25/6/1965
  • Triết lý sống: Bình an ở tại trong ta.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP Trainer & Master Coach – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  3. Chứng chỉ American Board of Timeline Therapy Association – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  4. Trị liệu song ngữ: Tiếng Anh.

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu Lưu Nguyễn Thu Hà:

Chứng chỉ NLP Trainer & Master Coach – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ NLP Trainer & Master Coach – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ NLP Trainer & Master Coach – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ NLP Trainer & Master Coach – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).