Phạm Thị Ngọc Trâm

Master Coach Phạm Thị Ngọc Trâm NHC

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Ngọc Trâm sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở 2 – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên gia tâm lý, Master Coach 

  • Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Trâm
  • Ngày tháng năm sinh: 20/02/1989
  • Triết lý sống: Bạn chính là người kiến tạo nên cuộc đời bình an và hạnh phúc cho mình.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
  4. Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
  5. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  6. Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University
  7. Chứng nhận Success Fator Modeling – Next Generation Entrepreneurs của Dilts Strategy Group

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý, Master Coach Phạm Thị Ngọc Trâm

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý, Master Coach Phạm Thị Ngọc Trâm

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University
Chứng nhận Success Factor Modeling – Next Generation Entrepreneurs của Dilts Strategy Group