Phạm Thị Ngọc Trâm

Master Coach Phạm Thị Ngọc Trâm NHC

Chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Thị Ngọc Trâm sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở 2 – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach 

  • Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Trâm
  • Ngày tháng năm sinh: 20/02/1989
  • Triết lý sống: Bạn chính là người kiến tạo nên cuộc đời bình an và hạnh phúc cho mình.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  5. Chứng nhận Success Fator Modeling – Next Generation Entrepreneurs của Dilts Strategy Group

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Phạm Thị Ngọc Trâm

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Phạm Thị Ngọc Trâm

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng nhận Success Factor Modeling – Next Generation Entrepreneurs của Dilts Strategy Group.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Thị Ngọc Trâm: