Lê Thị Nga

Coach Lê Thị Nga

Coach Lê Thị Nga là Chuyên gia có hiểu biết, kinh nghiệm sâu rộng về tâm lý trị liệu, tận tâm trong công việc. Hiện tại Chuyên gia Lê Thị Nga đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Trần Duy Hưng, Hà Nội. 

Thông tin Chuyên gia

  • Họ và tên: Lê Thị Nga
  • Ngày tháng năm sinh: 23/8/1987
  • Triết lý sống: Tình yêu thương, lòng biết ơn và sự hiểu biết đúng là nguồn sức mạnh vô hình, phá bỏ mọi giới hạn.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  2. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  3. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  4. Chứng nhận Sư phạm giảng dạy Cao đẳng, Đại học cấp bởi Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu Lê Thị Nga

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng nhận Sư phạm giảng dạy Cao đẳng, Đại học cấp bởi Viện Nghiên cứu Giáo dục - Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Chứng nhận Sư phạm giảng dạy Cao đẳng, Đại học cấp bởi Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.