Chuyên gia Tâm lý trị liệu

Đội ngũ chuyên gia tâm lý trị liệu thuộc
Viện Nghiên cứu Tâm lý và Phát triển Con người

Hỗ trợ tư vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý
Tận tâm - Đồng hành - Trách nhiệm

Bùi Thị Hải Yến

Bùi Thị Hải Yến

Coach - Chuyên gia
Tổng Giám đốc Công ty
Cao Kim Thắm

Cao Kim Thắm

Coach - Chuyên gia
Giám đốc Chi nhánh Phan Chu Trinh - TP. HCM
Phạm Thị Ngọc Trâm

Phạm Thị Ngọc Trâm

Coach - Chuyên gia
Giám đốc Chi nhánh Hoàng Hoa Thám - TP HCM
Lê Thị Thanh Phương

Lê Thị Thanh Phương

Coach - Chuyên gia
Trưởng ban Chuyển hoá cùng Chuyên gia - khu vực Hà Nội
Trần Thị Hương

Trần Thị Hương

Coach - Chuyên gia
Trưởng ban Kết nối Yêu thương
Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

Coach - Chuyên gia
Trưởng Dự án Cai nghiện Thế giới Ảo (Game, Cá độ online)
Trần Thị Hạnh Dung

Trần Thị Hạnh Dung

Coach - Chuyên gia
Trưởng ban Hành trình kết nối cùng thiên nhiên - khu vực Hồ Chí Minh
Phạm Thị Hiền

Phạm Thị Hiền

Coach - Chuyên gia
Trưởng ban Hành trình kết nối cùng thiên nhiên - khu vực Hà Nội
Nguyễn Thị Sơn Ca

Nguyễn Thị Sơn Ca

Coach - Chuyên gia
Phó ban Kết nối yêu thương
Ông Thục Bảo

Ông Thục Bảo

Coach - Chuyên gia
Lê Đức Kim Cao

Lê Đức Kim Cao

Coach - Chuyên gia
Lê Mạnh Chính

Lê Mạnh Chính

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Đức Chính

Nguyễn Đức Chính

Coach - Chuyên gia
Trần Nguyễn Anh Dũng

Trần Nguyễn Anh Dũng

Coach - Chuyên gia
Hoàng Thị Ngọc Duyên

Hoàng Thị Ngọc Duyên

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Minh Duyên

Nguyễn Minh Duyên

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Thị Trang Đài

Nguyễn Thị Trang Đài

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Việt Hồng

Nguyễn Việt Hồng

Coach - Chuyên gia
Bùi Thị Thu Hà

Bùi Thị Thu Hà

Coach - Chuyên gia
Dương Thị Thu Hà

Dương Thị Thu Hà

Coach - Chuyên gia
Lưu Nguyễn Thu Hà

Lưu Nguyễn Thu Hà

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Hải

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Việt Hùng

Nguyễn Việt Hùng

Coach - Chuyên gia
Hồ Như Huệ

Hồ Như Huệ

Coach - Chuyên gia
Lương Bách Kim

Lương Bách Kim

Coach - Chuyên gia
Phạm Hoàng Long

Phạm Hoàng Long

Coach - Chuyên gia
Đỗ Thị Tuyết Mai

Đỗ Thị Tuyết Mai

Coach - Chuyên gia
Lê Thị Nga

Lê Thị Nga

Coach - Chuyên gia
Vũ Thị Ngần

Vũ Thị Ngần

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

Coach - Chuyên gia
Ngô Việt Nữ

Ngô Việt Nữ

Coach - Chuyên gia
Võ Thị Thanh Phương

Võ Thị Thanh Phương

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

Coach - Chuyên gia
Chu Thị Thảo

Chu Thị Thảo

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Coach - Chuyên gia
Huỳnh Tuấn Việt

Huỳnh Tuấn Việt

Coach - Chuyên gia
Trần Thị Thùy Trang

Trần Thị Thùy Trang

Coach - Chuyên gia
Trịnh Xuân Hoàng Vũ

Trịnh Xuân Hoàng Vũ

Coach - Chuyên gia