Nguyễn Minh Ngọc

Master Coach Nguyễn Minh Ngọc

Master Coach Nguyễn Minh Ngọc là chuyên gia tận tâm, nhiệt huyết và đam mê với nghề Tâm lý trị liệu, hiện đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Hà Nội. 

Chuyên gia tâm lý, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Nguyễn Minh Ngọc
  • Ngày sinh: 23/2/1991
  • Triết lý sống: Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim. Tình yêu thương chữa lành tất cả, vì tình yêu thương sâu sắc hơn bất kỳ điều gì.
  • Tốt nghiệp Giáo dục trẻ em (0-12 tuổi) – Bedford College,Sydney, Úc.
  • Người sáng lập trường mầm non Thực Nghiệm Mới.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
  • Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University.