Tác giả: Bùi Hường

ho-tro-tam-ly-hoc-duong-truong-Alfred-Nobel

Hỗ trợ tâm lý học đường tại trường Alfred Nobel: Thấu hiểu bản thân để học tập hiệu quả

Ngày 20/9/2023, Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam đã thực hiện chương trình Hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh lớp 7 và lớp 10...