Tác giả: Công Khánh

Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam hỗ trợ tâm lý học đường tại trường THCS Cầu Giấy

Trong tháng 5/2024 vừa qua, Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam đã kết hợp cùng trường THCS Cầu Giấy tổ chức chuỗi chương trình tâm lý học...

Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam hỗ trợ Tâm lý học đường tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Vào ngày 21/5/2024, Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam đã phối hợp cùng trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức chương trình tâm lý học đường cho...