Trương Thanh Huyền

Chuyên gia Tâm lý trị liệu Trương Thanh Huyền là người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Tâm lý trị liệu và cũng đã trị liệu thành công cho rất nhiều khách hàng mắc phải các vấn đề về tâm trí trước khi đến với Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam. Hiện tại Chuyên gia Tâm lý trị liệu Trương Thanh Huyền đang làm việc tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Trần Duy Hưng, Hà Nội. 

Chuyên gia Tâm lý trị liệu – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Trương Thanh Huyền
  • Ngày tháng năm sinh: 24/9/1993
  • Triết lý sống: Con đường không tự nhiên mà có, người ta đi mãi cũng thành đường thôi.

Chuyên ngành Tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  5. Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Bằng do Đại học Cleveland State University (CSU) tại Ohio (Hoa Kỳ) cấp.
  6. Trị liệu song ngữ: Tiếng Anh.

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia Tâm lý trị liệu Trương Thanh Huyền

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Bằng do Đại học Cleveland State University (CSU) tại Ohio (Hoa Kỳ) cấp.
Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Bằng do Đại học Cleveland State University (CSU) tại Ohio (Hoa Kỳ) cấp.