Trần Thị Yến Ngọc

Master Coach Trần Thị Yến Ngọc

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Trần Thị Yến Ngọc là người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm và nhiệt huyết. Hiện tại chuyên gia tâm lý trị liệu Yến Ngọc đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Phan Chu Trinh (Hồ Chí Minh).

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

Họ và tên: Trần Thị Yến Ngọc.
Ngày sinh: 29/09/1982.
Triết lý sống: Hãy bắt đầu mọi thứ từ tình yêu và lòng biết ơn chân thành.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Trần Thị Ngọc Yến:

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing