Trần Quang Hưng

Master Coach Trần Quang Hưng

Chuyên gia tâm lý Trần Quang Hưng là Master Coach giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, tận tâm với nghề. Hiện tại, chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam – chi nhánh Hà Nội.

Chuyên gia tâm lý, Master Coach

Họ và tên: Trần Quang Hưng.
Ngày tháng năm sinh: 04/ 11/ 1983.
Triết lý sống: Cống hiến vô tư, phụng sự hết mình.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian.
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
  • Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời Bởi Life University.

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý, Master Coach Trần Quang Hưng

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời Bởi Life University.
Chứng chỉ Nhà đào tạo NLP – Chứng nhận bởi NLP Top Coach và Sebastien Leblond