Phạm Thị Bình

Master Coach Phạm Thị Bình

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Bình là Master Coach giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Hiện tại chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên gia tâm lý, Master Coach

Họ và tên: Phạm Thị Bình.
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1973.
Triết lý sống: Gia hoà vạn sự hưng.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University.
  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng. nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
  • Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University.
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian.
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
  • Chứng nhận Giám đốc vườn quốc Gia Hoàng Liên, TP.Hồ Chí Minh

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý, Master Coach Phạm Thị Bình

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng. nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP.
Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University.
Chứng nhận Leader, Facilitator & Safety Guide của đại học Life University.
Chứng nhận Giám đốc vườn quốc Gia Hoàng Liên, TP.Hồ Chí Minh