Nguyễn Thị Huyền Thương

Master Coach Nguyễn Thị Huyền Thương NHC
Master Coach Nguyễn Thị Huyền Thương NHC

Chuyên gia tâm lý Master Coach – Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Thương
  • Ngày tháng năm sinh: 23/11/1984
  • Triết lý sống: Nâng cao giá trị bản thân để giúp đỡ cộng đồng

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian
  4. Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University
  5. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP