Nguyễn Minh Hà

Master Coach Nguyễn Minh Hà.

Master Coach Nguyễn Minh Hà là chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, tận tâm với khách hàng. Hiện tại, chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Chuyên gia tâm lý, Master Coach

  • Họ và tên: Nguyễn Minh Hà.
  • Ngày tháng năm sinh: 7/3/1991.
  • Triết lý sống: Chúng ta sinh ra không phải để tan biến như một cách vô danh, chúng ta sinh ra là để in dấu trên mặt đất và trong trái tim người khác.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý, Master Coach Nguyễn Minh Hà:

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.